เรื่อง ติดตามและส่งผลการทบทวนแบบสอบสวนซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Congenital Syphilis) ประจำปี 2564 – 2565 และแจ้งปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2564
ชื่อ File วันที่
อุตรดิตถ์-CongSY2564-รายชื่อ.pdf 2022-09-28 15:12:25
อุตรดิตถ์-CongSY2565-รายชื่อ.pdf 2022-09-28 15:12:25
แนวทางการดำเนินงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรค.pdf 2022-09-28 15:12:25
แบบสอบสวนโรคซิฟิลิสแต่กำเนิดในเด็ก.pdf 2022-09-28 15:12:25

http://utoapp.moph.go.th/qr/538