รายงานสถานการณ์ ATK วันที่ 31 พ.ค. 2566

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 31 พ.ค. 2566 00:00:26
ตรวจ ATK วันนี้

0

Atk ผลลบ

0

Atk ผลบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นลบ

0

ส่งตรวจ RTPCR ยังรอผล

0

ATK Positive ย้อนหลัง 30 วัน (คน)
Swab ATK วันที่ 31 พ.ค. 2566
หน่วย swab atk
รวม
ไม่พบเชื้อ
พบเชื้อ
ร้อยละการพบเชื้อ

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ ระลอก เม.ย. 64

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2023-05-30 22:11:00
(แหล่งข้อมูล : API LAB รพ.อุตรดิตถ์)

ไม่พบเชื้อ

50903

ติดเชื้อในจังหวัด

139533

รับรักษาต่อ

1

รวมติดเชื้อ

139539

รักษาอยู่ใน รพ.

2499

หายแล้ว

64385

เสียชีวิต

186

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ สะสม

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เดือน ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน
ติดเชื้อสะสม

139545

รักษาอยู่ใน รพ. สะสม

2499

หายแล้วสะสม

64391

เสียชีวิตสะสม

186

แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ