รายงานสถานการณ์ ATK วันที่ 30 ม.ค. 2566

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 30 ม.ค. 2566 07:54:21
ตรวจ ATK วันนี้

7

Atk ผลลบ

7

Atk ผลบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นลบ

0

ส่งตรวจ RTPCR ยังรอผล

0

ATK Positive ย้อนหลัง 30 วัน (คน)
Swab ATK วันที่ 30 ม.ค. 2566
หน่วย swab atk
รวม
ไม่พบเชื้อ
พบเชื้อ
ร้อยละการพบเชื้อ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
5
5
0
0
โรงพยาบาลท่าปลา
1
1
0
0
โรงพยาบาลลับแล
1
1
0
0

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ ระลอก เม.ย. 64

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2023-01-29 22:11:00
(แหล่งข้อมูล : API LAB รพ.อุตรดิตถ์)

ไม่พบเชื้อ

50378

ติดเชื้อในจังหวัด

138225

รับรักษาต่อ

1

รวมติดเชื้อ

138231

รักษาอยู่ใน รพ.

2517

หายแล้ว

64342

เสียชีวิต

185

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ สะสม

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เดือน ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน
ติดเชื้อสะสม

138237

รักษาอยู่ใน รพ. สะสม

2517

หายแล้วสะสม

64348

เสียชีวิตสะสม

185

แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ