รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประเทศไทย

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 08/08/2020 13:02
(แหล่งข้อมูล : http://covid19.th-stat.com/th)

ติดเชื้อสะสม

3348
(เพิ่มขึ้น 3)

รักษาอยู่ใน รพ.

140
(เพิ่มขึ้น 1)

หายแล้ว

3150
(เพิ่มขึ้น 2)

เสียชีวิต

58
(ไม่เพิ่มขึ้น)

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2020-08-09 10:11:00

เข้าเกณฑ์ PUI

64

ผู้ติดเชื้อ

3

ไม่พบเชื้อ

61

รอผล

0

ติดเชื้อสะสม

3

รักษาอยู่ใน รพ.

0

หายแล้ว

3

เสียชีวิต

0

เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2020-08-09 10:11:00
 • รายใหม่ 0 ราย
 • สะสม 412 ราย
 • เฝ้าระวังครบ 14 วัน 408 ราย
 • กำลังติดตาม 4 ราย
 • วันครบกำหนดเฝ้าระวังรายสุดท้าย
 • 18 ส.ค. 2563
  จำนวน : 1 ราย
 • 16 ส.ค. 2563
  จำนวน : 1 ราย
 • 10 ส.ค. 2563
  จำนวน : 1 ราย
เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2020-08-09 10:11:00
 • รายใหม่ 0 ราย
 • สะสม 15,867 ราย
 • เฝ้าระวังครบ 14 วัน 15,867 ราย
 • กำลังติดตาม 0 ราย
 • วันครบกำหนดเฝ้าระวังรายสุดท้าย
 • 10 ก.ค. 2563
  จำนวน : 1 ราย
 • 6 ก.ค. 2563
  จำนวน : 1 ราย
 • 5 ก.ค. 2563
  จำนวน : 4 ราย
วันครบกำหนดติดตาม (ราย)
ข้อมูลผู้ป่วย
แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ