รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ ระลอก เม.ย. 64

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2021-10-23 21:52:50
(แหล่งข้อมูล : API LAB รพ.อุตรดิตถ์)

ไม่พบเชื้อ

25721

ติดเชื้อในจังหวัด

4232

รับรักษาต่อ

1

รวมติดเชื้อ

4238

รักษาอยู่ใน รพ.

522

หายแล้ว

2180

เสียชีวิต

49

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ สะสม

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เดือน ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน
ติดเชื้อสะสม

4244

รักษาอยู่ใน รพ. สะสม

522

หายแล้วสะสม

2186

เสียชีวิตสะสม

49

เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2021-10-23 22:11:00
 • รายใหม่ 0 ราย
 • สะสม 28 ราย
 • เฝ้าระวังครบ 14 วัน 28 ราย
 • กำลังติดตาม 0 ราย
 • วันครบกำหนดเฝ้าระวังรายสุดท้าย
 • 13 ก.ย. 2564
  จำนวน : 1 ราย
 • 5 ก.ย. 2564
  จำนวน : 1 ราย
 • 15 ส.ค. 2564
  จำนวน : 1 ราย
เดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2021-10-23 22:11:00
 • รายใหม่ 195 ราย
 • สะสม 61,893 ราย
 • เฝ้าระวังครบ 14 วัน 56,922 ราย
 • กำลังติดตาม 4,971 ราย
 • วันครบกำหนดเฝ้าระวังรายสุดท้าย
 • 6 พ.ย. 2564
  จำนวน : 152 ราย
 • 5 พ.ย. 2564
  จำนวน : 251 ราย
 • 4 พ.ย. 2564
  จำนวน : 283 ราย
วันครบกำหนดติดตาม (ราย)
ข้อมูลผู้ป่วย
แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ