รายงานสถานการณ์ ATK วันที่ 6 ต.ค. 2565

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 6 ต.ค. 2565 21:00:19
ตรวจ ATK วันนี้

306

Atk ผลลบ

212

Atk ผลบวก

94

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นบวก

0

ส่งตรวจ RTPCR ผลเป็นลบ

0

ส่งตรวจ RTPCR ยังรอผล

94

ATK Positive ย้อนหลัง 30 วัน (คน)
Swab ATK วันที่ 6 ต.ค. 2565
หน่วย swab atk
รวม
ไม่พบเชื้อ
พบเชื้อ
ร้อยละการพบเชื้อ
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
163
141
22
13.5
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
11
10
1
9.09
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
1
0
1
100
รพ.สต.บ้านเกาะ
1
0
1
100
รพ.สต.ป่าเซ่า
2
0
2
100
รพ.สต.วังกะพี้
1
0
1
100
รพ.สต.หาดกรวด
1
0
1
100
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง
1
0
1
100
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์สาขา 2 (วัดท้ายตลาด)
3
0
3
100
โรงพยาบาลตรอน
41
28
13
31.71
โรงพยาบาลท่าปลา
7
7
0
0
รพ.สต.หาดล้า
3
1
2
66.67
รพ.สต.บ้านย่านดู่
2
0
2
100
รพ.สต.จริม
8
1
7
87.5
รพ.สต.บ้านท่าช้าง
1
0
1
100
รพ.สต.น้ำหมัน
1
0
1
100
รพ.สต.ร่วมจิต
3
0
3
100
โรงพยาบาลน้ำปาด
11
0
11
100
รพ.สต.บ้านห้วยมุ่น
1
0
1
100
โรงพยาบาลฟากท่า
13
6
7
53.85
โรงพยาบาลพิชัย
3
0
3
100
รพ.สต.ท่าสัก
1
0
1
100
รพ.สต.ท่ามะเฟือง
1
0
1
100
รพ.สต.พญาแมน
1
1
0
0
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
1
0
1
100
โรงพยาบาลลับแล
23
17
6
26.09
โรงพยาบาลทองแสนขัน
1
0
1
100

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ ระลอก เม.ย. 64

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 2022-10-06 16:10:00
(แหล่งข้อมูล : API LAB รพ.อุตรดิตถ์)

ไม่พบเชื้อ

49199

ติดเชื้อในจังหวัด

124996 (เพิ่มขึ้น 95 ราย)

รับรักษาต่อ

1

รวมติดเชื้อ

125002 (เพิ่มขึ้น 95 ราย)

รักษาอยู่ใน รพ.

2758

หายแล้ว

63051

เสียชีวิต

167

รายงานสถานการณ์ โควิด19 อุตรดิตถ์ สะสม

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เดือน ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน
ติดเชื้อสะสม

125008

รักษาอยู่ใน รพ. สะสม

2758

หายแล้วสะสม

63057

เสียชีวิตสะสม

167

แผนที่หมู่บ้านสีขาว
#หมู่บ้านสีขาวคือหมู่บ้านที่มีการเฝ้าระวัง 14 วันครบทั้งหมู่บ้าน/ไม่มีผู้ติดเชื้อ